Betaling for rideundervisning

1 times ugentlig rideundervisning (tirsdag og torsdag) 550 kr pr. måned

¾ times ugentlig rideundervisning ( fredag) 475 kr pr. måned

½ times ugentlig rideundervisning (fredag) 400 kr pr. måned


Betalingen gælder for en måned uanset antal ridegange, idet prisen er udregnet på årsbasis. Prisen er fast uanset om man er syg eller forhindret i at møde op, da pladsen er reserveret til dig.


Betaling til Sparekassen kronjylland på konto 9326-0004308905. Der betales kvartalsvis forud. Dvs. der betales 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj (her kun for 2 måneder).

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel inden d. 1. i måneden og inden næste kvartalsbetaling.